E-poest ostmise eeskirjad:

 

KAUBA VALIMINE

 

Valige teid huvitav kaup meie elektroonilisest kataloogist.

On olemas täpsem info kauba tehniliste parameetrite ja iseärasuste kohta ja kauba foto.  Samuti on võimalik  vaadata klientide tagasisidet konkreetsele kaubale.

 

Vajadusel võite konsulteerida meie poe töötajaga telefoni või elektronposti teel.

 

 TELLIMUSE VORMISTAMINE

 

Kui kaup on välja valitud, vajutage nuppu „Lisa ostukorvi“. Kaup lisatakse automaatselt teie ostukorvi. Edasi võite kas vormistada tellimuse või jätkata ostmist. Tellimuse vormistamiseks minge oma ostukorvi ja vajutage nuppu „Jätka vormistamist“. Järgmise sammuna palub süsteem teil luua oma kasutajaprofiili või minna juba olemasolevale profiilile teie log in´iga/kasutajanimega. Täitke hoolikalt ja tähelepanelikult kodulehel olevad väljad, sest teie esitatud infost sõltub kauba takistusteta ja kiire kättetoimetamine, aga ka võimalike hilisemate pretensioonide lahendam ine. Pärast oma profiilile minekut kontrollige aadresse, kuhu kaup toimetada ja arve saata, seejärel vajutage nuppu „Vormistage tellimus“. Järgmise sammuna annab süsteem teile valida kättetoimetamise viisid ja palub kinnitada, et olete meie tingimustega tutvunud, mille järel  saate tellimuse lõplikult vormistada, vajutades jälle nuppu „Vormistage tellimus“ Süsteem näitab lõpptellimust ja palub valida makseviisi kas panga kaudu või krediitkaardiga.

 

MAKSEVIIS

 

Meie e-poes saab maksta pangakaardiga või internetipanga kaudu. Pärast tellimuse kinnitamist saadab süsteem selle kohta dokumendi teie  elektronposti  aadressile. Pärast tellimuse töötlust ja raha laekumist saadab meie poe töötaja teile maksmise kohta arve ja informeerib kauba kohaletoimetamise tähtajast. Meie e-poes tehtud tellimusi töödeldakse tööpäevadel (esmaspäevast reedeni 8.00 – 17.00). Kui tellimus laekub reedel pärast kella 14.00, vormistatakse see järgmisel esmaspäeval. See kehtib ka nende kaupade kohta, mida klient meie laost ise ära viib.

 

 GARANTIITINGIMUSED

 

 1. ÜLDSÄTTED

 

yoscooter.com – e-pood;

 Yoscooter.com omab isiklikku füüsilist ladu, kusjuures kuvatud kaubad on kas laos olemas või toimetatakse lattu äärmisel juhul kahe nädala jooksul.

Kaupade olemasolu ja nende hinnad ei kattu ajutiselt lao tegeliku seisuga.

 

2. GARANTII

 

Kõikidele müügil olevatele kaupadele annab meie pood piiratud garantii.

Kõikidele müüdud kaupadele antakse garantii: 

Eraisikutele – kuni 2 aastat

 

3.1 ÜLDSÄTTED

 

3.1.1 Käesolevad tingimused laienevad yoscooter.com´i e-poe ostjate  ja firma SABMEDIA OÜ (edaspidi KAUPMEES) – e - poe omaniku vahelistele suhetele.

3.1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad kaupade ostmisel yoscooter.com´i kaudu, ka Eesti õigusaktidega.

3.1.3  KAUPMEHEL on õigus muuta ja täiendada käesolevaid tingimusi. Tingimuste ja hinnakirja muudatused kuvatakse internetileheküljel  yoscooter.com.  Tingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad  internetileheküljel yoscooter.com avaldamise momendist. Tellimuse esitamisel enne uute tingimuste jõustumist juhindutakse tingimustest, mis kehtisid tellimuse faktilise esitamise momendil, välja arvatud juhud, kui seadusega või käesolevate tingimustega pole ette nähtud muud.

3.1.4 Kaupade sortimenti ja  hindasid muudetakse ilma ette teatamata.

3.1.5 KAUPMEHEL on õigus allahindluskampaaniate raames  teha tellimustele ja/või konkreetsele kaubale allahindlust.

3.1.6 Ostu-müügileping loetakse sõlmituks (jõustub) alates sellest, kui punktis 3.6  kindlaks määratud ettemaks on laekunud OMANIKU arveldusarvele.

3.1.7 Küsimustes, mis ei ole reguleeritud käesolevate tingimustega, juhinduvad osapooled Eestis kehtivatest õigusaktidest.

3.1.8 Vaidlused, mis tekivad ostjate ja kaupmeeste vahel seoses tellimuste ja ostudega, lahendatakse osapoolte läbirääkimiste teel. Juhul, kui kokkulepet ei saavutata, on osapooltel õigus oma huvide kaitseks pöörduda kohtusse. Lahkarvamuste lahendamisel juhinduvad osapooled Eestis kehtivast seadusandlusest.

  

3.2 KAUBAKAARTIDE OLEMASOLU, HINNAKIRI JA KIRJELDUS

3.2.1 Hinnad ei sisalda käibemaksu, kuna ettevõtte ei ole käibemaksukohuslane.

3.2.2 Kõik yoscooter.com´i hinnad kuvatakse eurodes (EUR)

3.2.3 Kõik tehingud tehakse hindadega, mis on avaldatud kodulehel tehingu sõlmimise kuupäeval.

3.2.4 KAUPMEES vastutab kaubakaartidel olevate kaubakoodide ja hindade vastavuse eest.

3.2.5 KAUPMEES ei vastuta kaubakaartidel olevate kaupade kirjelduse ja/või  visuaalsete kujutiste usutavuse eest: kaupade tootjad võivad muuta spetsifikatsioone ilma eelneva kooskõlastuseta ja ette teatamata.

3.2.6 Olemasolevate kaupade hulga ja kaubakaartidel märgitud hindade muudatused jõustuvad  internetileheküljel yoscooter.com avaldamise momendist.

3.2.7 Kättetoimetamise tähtaeg kuvatakse kaubakaartidel tööpäeviti.

 

3.3 TELLIMUSE ESITAMINE 

3.3.1 Yoscooter.com võtab tellimusi vastu järgmisel viisil:

• Internetis  - tellimuse vormistamine automaatse internetisüsteemi abil;

3.3.2 Tellimuse esitamist ei loeta ostu-müügilepingu sõlmimiseks. Ainult punkti 3.1.6 täitmine loetakse ostu-müügilepingu sõlmimise ja kohustuste tekkimise faktiks.

  

3.4 TELLIMUSE TÜHISTAMINE

3.4.1 Ostjal on õigus iseseisvalt tühistada maksmata ja kättetoimetamata tellimus, eemaldades kaubad oma ostukorvist.

Maksmata tellimus tühistatakse automaatselt juhul, kui KAUPMEES muudab sel ajal hinda või kättetoimetamise tingimusi.

3.4.3 Juhul, kui kaup saab laos otsa ja/või kui hindu muudetakse, kehtib käesolevate tingimuste punkt 3.12

3.4.4 Juhul, kui ostja soovib tellimust muuta pärast selle eest maksmist, kuid enne  kauba kättetoimetamist, kehtib käesolevate tingimuste punkt 3.12. 

  

3.5 TELLIMUSE TÄITMINE

 

3.5.1 Tellimus täidetakse vaid pärast ettemaksu laekumist (vt punkti 3.1.6) juhul, kui ostjaga pole teisiti kokku lepitud. 

  

3.6 TELLIMUSE EEST MAKSMINE

 

3.6.1 Võimalikud makseviisid:

- Internetilehekülg yoscooter.com – internetipanga lingi kaudu või pangakaardiga. 

- Pangaülekandega (arve alusel) eraldi kokkuleppel meie e-poe töötajaga.

 

3.7 KAUBA KÄTTETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

 

3.7.1 Ostja võib valida tellimuse kõige mugavama kättetoimetamise viisi:

 

Tellimuse täitmisel pakutakse teile vähemalt 3 kättetoimetamise viisi:

 1. Klient võib kauba meie laost ise välja võtta ja ära viia (tööpäevadel kella 9.00 kuni 12.00)

 2. Ostes rohelise sümboliga kaupu on kättetoimetamine üle Eesti tasuta.

 Kättetoimetamise orienteeruvat maksumust vaadake tabelist.

 Juhul, kui teie ostukorvis on nii rohelise kui oranži sümboliga kaup, kehtib viimane.

 Kättetoimetamise aeg sõltub sihtkohast.

 

3.7.2 Tellitud kaup toimetatakse ostjale siis, kui see on meie lattu tulnud.  

3.7.3 E-pood yoscooter.com ei vastuta kauba kättetoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup oli üle antud transpordifirmale õigel ajal ja viivitus oli tekkinud asjaoludel, mida meie e-pood yoscooter.com mõjutada või ette näha ei saanud.

3.7.4 Rohelise sümboliga kaupade tasuta kättetoimetamine üle Eesti tähendab seda, et  kaubad toimetatakse lähimasse ostja märgitud Omniva kontori aadressile. Omniva saadab teile kauba saabumise kohta teatise. Kauba kättetoimetamine toimub Omniva standardtingimuste järgi.

3.7.5 Kauba kättesaamisel palume kontrollida pakendit ja kaupa. Kahjustatud kauba korral palume teavitada sellest  transpordifirmat, nõuda neilt kirjalikku kinnitust ja viivitamatult informeerida juhtunust meie e-poe töötajat. Avaldus kahjustatud kauba kohta esitatakse 3 päeva jooksul kauba kättesaamise momendist.

3.7.6 Juhul, kui olete saanud kauba, mis ei ole vastavuses teie tellimusega, palume viivitamatult teavitada  sellest meie e-poe töötajat. Sel juhul organiseerime õige kauba kättetoimetamise ja viime ära sobimatu kauba. Me palume teil eksikombel välja saadetud kaubaga ettevaatlikult ümber käia.

  

3.8 PAKEND

 

3.8.1 KAUPMEES soovitab säilitada kauba originaalpakendi juhuks, kui tekib vajadus garantiiteeninduseks – sellised on mõne tootja nõudmised. Kaubalt ja pakendilt ei tohi eemaldada seerianumbrit ja muud olulist infot, mis on vajalik kauba identifitseerimiseks.

 

3.9 KAUBA KÄTTETOIMETAMISE VÕIMATUS

 

3.9.1 Juhul, kui kauba hind on muutunud või kui kaup on füüsiliselt otsas ja sel põhjusel ei ole võimalik kaupa ette nähtud ajaks kätte toimetada,  informeerib KAUPMEES ostjat viivitusest tellimuses märgitud kontaktandmete kaudu. Teatises osutatakse kas tellitud kauba kättetoimetamise võimatusele või pakutakse uusi kättetoimetamise tingimusi. Juhul, kui uued tingimused ei rahulda ostjat, on tal õigus tellimus tühistada. Sel juhul jõustub käesolevate tingimuste punkt 3.12.

  

3.10 GARANTIIKAUBA TAGASTAMINE

  

3.10.1 Juhul, kui garantiikaupu ei saa remontida või välja vahetada, informeeritakse ostjat sellest ja sel juhul jõustub käesolevate tingimuste punkt 3.12 

3.11 LEPINGUST TAGANEMISE ÕIGUS

3.11.1 Juhul, kui soetatud kaup ostjale ei sobi, on tal võimalus 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamise päevast ostu-müügileping katkestada.

3.11.2 Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis

 - Kauba kasutamise fakti ilmnemisel juhindutakse mõistlikkuse põhimõttest, s.t. kui kauba kõlblikkuse kindlakstegemiseks on hädavajalik seda kasutada, siis loetakse kaup mittekasutatuks. 

- Tarbija peab kauba originaalpakendi avama ettevaatlikult, et seda mitte kahjustada. Juhul, kui pakendit ei saa korralikult  avada, ei pea tagastatav kaup asuma originaalpakendis. 

- Kaubal peavad olema säilinud kõik tehase kleebised, kaasa arvatud seerianumber.

 

3.11.3 14-päevane lepingust  taganemise õigus ei kehti järgmiste kaupade suhtes:

 

- Kaubad, mis on valmistatud  tarbija personaalset  vajadust või    spetsiaalseid tingimusi arvestades

- Audio- ja videosalvestised, programmiline tugi sel juhul, kui tarbija on avanud nende pakendi ja/või aktiveerinud toote

- Ajalehed, ajakirjad ja  muud trükiväljaanded

 

3.11.4 Juhul, kui ostja soovib katkestada ostu-müügilepingu, peab ta 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamise päevast teavitama OMANIKKU oma soovist elektronposti teel, lisades teatisele tagastatava kauba ja pakendite fotod. KAUPMEES jätab endale õiguse nõuda tagastatavast kaubast täiendavate fotode esitamist.

3.11.5 Ostja kohustub kauba tagastamisel kandma postikulud, välja arvatud juhud, kui tagastatav kaup ei ole vastavuses tellitud kaubaga.

3.11.6 Lepingu katkestamisel tuleb ostetud kaup viivitamatult tagastada (hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul). 

3.11.7 Käesolevate tingimuste antud punktis nimetatud võimaluste kuritarvitamisel nõustub ostja sellega, et yoscooter.com keeldub teda edaspidi teenindamast.

3.11.8 Juhul, kui ostja soovib kasutada õigust ostu-müügileping katkestada, siis  pärast kauba tagastamist jõustub käesolevate tingimuste punkt 3.12.

3.11.9 Ilma kaupmehega kooskõlastamata tagastatavat kaupa vastu ei võeta ja kompensatsiooni ei maksta.

3.11.10 Kui kaup tagastatakse valesti pakitult, pakitakse see meie laos uuesti. Selle eest nõutakse ostjalt sisse lisatasu 50 eurot.

  

3.12  MAKSTUD VAHENDITE TAGASTAMINE

  

KAUPMEES pakub ostjale järgmisi krediidivahendite kasutamise võimalusi:

 - Soetada muu kaup koos tellimuse hinna ümberarvestamisega; 

 -Kauba maksumuse ümberarvestamine meie e-poes yoscooter.com kehtivateks boonuspunktideks

 - Makstud rahaliste  vahendite tagastamine kliendi arveldusarvele täies ulatuses.. Väljamaksmine toimub ainult  sularahata arveldamisega ja ainult sellele arveldusarvele, millelt maksti tellimuse eest. Väljamaksmine toimub hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul pärast vastava avalduse laekumist ostjalt.

  

4. OHUTUS

  

4.1 yoscooter.com  on kaitstud e-pood, kust ostmine on ohutu:

- Kaupmees ei näe sisestatud kaardiandmeid – tehingu sõlmimiseks pangakaardiga suunatakse klient pangakaartide keskuse ohutusse keskkonda. Maksmise momendil sisestab kaardi omanik andmed pangakaartide keskuse serveris asuvasse andmebaasi. Tema andmeid säilitatakse samuti pangakaartide keskuse serveris. 

  

5. ISIKUANDMETE KAITSE

  

 KAUPMEES juhindub headest traditsioonidest ja isikuandmete kaitse seadusest:

 -  Kliendil küsitakse vaid neid andmeid, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks;

 -  Klienti informeeritakse tema isikuandmete edastamisest kolmandatele isikutele;

 - Ekisteerib vaikiv kokkulepe, et kättetoimetamise andmed edastatakse kullerteenuseid osutavatele firmadele tellimuse kättetoimetamiseks tellijale.

 

6. OSAPOOLTE VASTUTUS LEPINGU RIKKUMISEL

 

6.1. Osapooled kannavad teineteise ees vastutust  otsese varalise kahju korral, mida üks osapool on teisele tekitanud tingimuste täitmata jätmise või nõuetele mitte vastavalt täidetud tingimustega.

 

7. VÄÄRAMATU JÕUD

  

7.1. Lepingujärgsete kohustuste täitmata jätmist või nõuetele mitte vastavat täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks on vääramatu jõud või olukord(olukorrad), mida lepingut rikkunud osapool ei saanud mõjutada, ja kui  mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal oleks selle olukorraga arvestanud või  seda vältida  või selle tagajärgi kõrvaldada saanud. Vääramatu jõuna käsitletakse eelkõige  erakordseid loodusjõudusid, üldstreiki, massirahutusi  osapoole kohaliku omavalitsusüksuse asukohas, sõda, õigusakti, mis oluliselt takistab lepingu täitmist, muid olukordi, mida mõlemad osapooled aktsepteerivad kui vääramatut jõudu.

 

7.2. Osapool, kes ei saa vääramatu jõu tagajärjel oma lepingukohustusi täita, on kohustatud viivitamatult teavitama sellest teist osapoolt  kirjalikus vormis.

 

7.3. Kui vääramatu jõud on ajutine, siis on lepingu rikkumine vabandatav ainult selle aja jooksul, kui vääramatu jõud takistas lepingu täitmist. Juhul, kui vääramatu jõu olukord kestab rohkem kui 30 kalendripäeva, on mõlemal osapoolel õigus lepingust taganeda, ilma kohustuseta hüvitada teisele osapoolele lepingust taganemisest tulenevad kahjud.